Sodoma şi Gomora

pasare

Sodoma şi Gomora au devenit în ultimul timp ingrediente de nelipsit în orice discuţie despre principii sau decăderi morale şi în orice tip de controversă referitoare la homosexualitate. Cred că nu există vreo confruntare de idei referitoare la păcate unde să nu apară un creştin care să invoce exemplul pedepsei divine abătut asupra acelor două oraşe care apar menţionate în Vechiul Testament. Este evident că ameninţarea fizică a păcătoşilor cu foc şi pucioasa nu e numai e bogată imagistic dar satisface primar printr-un anumit tip de răzbunare mentală menţinută între limitele greşeală-pedeapsă.

Povestea pe scurt este aceasta. Dumnezeu a venit la Avraam şi i-a spus că va distruge Sodoma şi Gomora, pentru fărădelegile care se întâmplau în cele două cetăţi. Avraam, amintindu-şi că nepotul sau Lot este în Sodoma, s-a târguit cu Dumnezeu şi s-au înţeles că dacă se vor găsi zece drepţi în Sodoma, să nu îi pedepsească şi pe ei împreună cu păcătoşii (Facerea 18:20-32). Doi Îngeri s-au dus la Sodoma în căutare de oameni drepţi. Au fost primiţi în casă de Lot, care i-a găzduit şi hrănit. Locuitorii însă, auzind că Lot a primit nişte străini, au venit la acesta ca să-i facă prizonieri pe Cei doi îngeri. Deşi ameninţat, gazda nu şi-a predat oaspeţii iar dimineaţă Îngerii i-au luat pe Lot, pe soţia sa şi cele două fiice ale sale şi au plecat din Sodoma, care începuse sa fie acoperită de o ploaie de pucioasă şi foc din cer. Femeia lui Lot, care a privit în urmă împotriva sfatului îngerilor, a fost prefăcută într-un stâlp de sare (Facerea 19:1-26).

Am avut curiozitatea să văd care erau, de fapt, păcatele si viciile locuitorilor oraşului şi am aflat că erau multe: lipsa ospitalităţii faţă de străini, blasfemia, crime economice, vărsare de sânge, vânzarea trupului pe bani, batjocorirea şi dispreţuirea saracilor, practici sexuale nepermise, adulter, minciună, păcatul mândriei şi al lenei, neajutorarea celor care aveau nevoie.
“Iată care au fost fărădelegile Sodomei, sora ta, şi ale fiicelor ei: mândria, îmbuibarea şi trândăvia; iar mâinile săracului şi ale celui nevoiaş nu le-au sprijinit.
Ele s-au mândrit şi au făcut urăciune înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, cum ai văzut.” Iezechel 16,48-50.

De unde vine, totuşi, identificarea oraşelor păcătoase cu homosexualitatea şi care este legatura Sodoma-gay-pucioasă ? Am aflat de curând şi anume că vine pur şi simplu dintr-o dintr-o interpretare lingvistică.

Lot avea o poziţie destul de importantă în cetate, era judecător dar în seara respectivă a fost contestat şi denumit “venetic”, adăugând la păcatele locuitorilor şi xenofobia. Venetic însemna un străin care nu era născut în acele locuri dar tocmai din această cauza, Lot avea alte repere morale. Ospitalitatea este văzută cam în toate religiile şi timpurile ca o datorie sfânta, o trăsătură înalta a umanităţii. Primirea şi protejarea oaspeţilor, a oamenilor necunoscuţi implică însă, un anumit grad de risc atât pentru gazdă cât şi pentru vizitator, de aceea au existat mereu legi scrise şi nescrise pentru setul moral de comportament vizavi de aceştia. Când sodomiţii, asta fiind, de fapt,  denumirea pentru locuitorii oraşului, au venit la uşa să ceară lui Lot să li se predea oaspeţii, acesta a refuzat. Textul spune “Dar mai înainte de a Se culcă Ei, sodomenii, locuitorii cetăţii Sodoma, tot poporul din toate marginile; de la tânăr până la bătrân, au înconjurat casa, Şi au chemat afară pe Lot şi au zis către el: “Unde sunt Oamenii, Care au intrat să mâie la ţine? Scoate-i că să-i cunoaştem!”
Iar aici începe să se facă lumina. Mi s-a spus că termenul “a cunoaşte” este văzut în text ca relaţie sexuală, având acelaşi sens ca în formula utilizată, de exemplu, în ritualul căsătoriei “şi va cunoaşte omul pe femeia lui”. Nu ştim dacă mulţimea celor care atacau casa lui Lot era formată doar din bărbaţi dar fiindcă era vorba de tot poporul, putem presupune că erau şi femei. De altfel, într-o încercare disperată de a-şi salva oaspeţii, Lot se oferise să le sacrifice pe fiicele lui, ceea ce, de fapt, scoate homosexualitatea din cauza, violul nu este despre sex ci despre putere, dorinţa de agresiune şi violenţă. Evoluţia faptelor din context nu vorbeşte deloc despre orientări sexuale ci doar despre răutate şi cruzime. De aceea nu dau termenului “cunoaştere” nici un fel de interpretare ci îi redau sensul literal, pe de o parte, agresorii voiau să îi identifice pe cei doi oaspeţi, iar pe de altă parte, batjocura, umilirea şi tortura au multe exprimări şi nu trebuie să fie neapărat sexuale.
Fragmentul Sodoma şi Gomora vorbeşte clar despre tarele locuitorilor celor două cetăţi care alunecaseră periculos pe panta unor fapte grave iar după lectura textului se desprind câteva concluzii.
1. Sodoma era un oraş iar locuitorii lui se numeau sodomiţi.
2. Sodoma şi Gomora nu erau oraşe al homosexualilor ci localităţi obişnuite cu oameni de ambele sexe.
3. Păcatele locuitorilor, în limbaj modern, sunt altele: trafic de fiinţe, cămătărie, violuri, molestarea cerşetorilor, violenţa şi abuzul, încălcarea legilor ospitalităţii, xenofobia.
4. Presupusul viol în grup nu ţinea nici măcar el de homosexualitate.
Cetăţile au fost pedepsite pentru foarte proastele moravuri pe care le promovau. Nu neg faptul că că homosexualitatea ar fi putut face parte din şirul de acte imorale care nu erau pe placul lui Dumnezeu dar este evident că nu orientarea sexuală a locuitorilor a fost motivul distrugerii cetăţilor ci faptul că în două cetăţi nu s-au găsit nici măcar zece oameni care să respecte legile şi codul moral aflat în vigoare la acel timp.
Mi s-a replicat că există 1500 de ani de cercetări canonice şi lingviste asupra textului Bibliei. Sunt de acord că teologii au varianta lor, dar mie nu mi se pare un motiv de exclusivitate asupra interpretării, textele biblice sunt învăluite în alegorii, metafore şi prezintă variaţii considerabile de ambiguitate şi interpretare, unele fiind însăşi motivul separării religiilor creştine. Limbajul, ştiinţa şi înţelegerea au evoluat de-a lungul timpului iar liberul arbitru este garantat de însuşi Dumnezeu.

Foto Bucu, album Schite & Umbre

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s